badania w public relations | komunikacja | ocena działań PR | wizerunek | pomiar efektów public relations | pomiar satysfakcji | badanie personelu | badanie klientów | ankiety pracownicze | oceny okresowe | ocena klientów | badanie opinii
Zaufali nam

Wysyłki

Proces rozsyłania ankiet w Barometrze Komunikacji jest w pełni zautomatyzowany. Wysyłki, w powiązaniu z bazą odbiorców, umożliwiają łatwe przygotowowanie i śledzenie całego procesu. Tworząc nową wysyłkę mamy możliwość określenia czasu wysłania i czasu zakończenia badania. Wysyłki można także planować na przyszłość. Istnieje również możliwość ustawienia automatycznych powiadomień do odbiorców, przypominających o ankiecie oczekującej na wypełnienie. Po rozpoczęciu wysyłki mamy stały wgląd w aktualny stan badania - uzyskamy informację o tym, ilu odbiorców odowiedziło już stronę z ankietą, ilu z nich już ankietę wypełniło.

 

Lista wysyłek

Tworzenie wysyłki

Szczegóły trwającej wysyłki

Barometr komunikacji.pl © 2010 Exacto
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

"BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII  "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"