badania w public relations | komunikacja | ocena działań PR | wizerunek | pomiar efektów public relations | pomiar satysfakcji | badanie personelu | badanie klientów | ankiety pracownicze | oceny okresowe | ocena klientów | badanie opinii
Zaufali nam

Raporty

Po zakończeniu badania Barometr Komunikacji w przejrzysty sposób prezentuje wyniki badania. Moduł raportów pozwala na przeglądanie wyników pojedynczej wysyłki lub też wielu wysyłek tej samej ankiety (umożliwiając tym samym śledzenie trendów). Wyniki prezentowane są w atrakcyjnej wizualnie formie, za pomocą tabel i wykresów. Dla każdego pytania mamy możliwość wyboru sposobu wizualizacji (tabela, wykres kołowy, słupowy lub liniowy). Istnieje możliwość eksportu danych do pliku tekstowego i przeprowadzenie analizy w zewnętrznej aplikacji, np. SPSS.

Lista raportów

Generowanie raportu

Przegląd raportu

Barometr komunikacji.pl © 2010 Exacto
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

"BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII  "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"