badania w public relations | komunikacja | ocena działań PR | wizerunek | pomiar efektów public relations | pomiar satysfakcji | badanie personelu | badanie klientów | ankiety pracownicze | oceny okresowe | ocena klientów | badanie opinii
Zaufali nam

Komunikacja zewnętrzna

Komunikacja zewnętrzna – dotyczy relacji organizacji z jej otoczeniem zewnętrznym tj. klientami, społecznością, władzami konkurencją, dostawcami itp. Realizowana za pomocą reklamy, mediów, sponsoringu, konferencji czy szkoleń. Poprzez opracowanie odpowiedniej strategii medialnej oraz kontakt z dziennikarzami firma może nie tylko informować o podjętych działaniach, ale również ma wpływ na kreowanie wizerunku wśród obecnych i potencjalnych klientów. (MW) - Leksykon Public Relations.

 

Komunikacja zewnętrzna podobnie jak komunikacja wewnętrzna powinna być poprzedzona badaniami. Zaleca się zatem takie badania jak m.in.: pomiar satysfakcji klientów z usług lub produktów jakie im oferujemy, pomiar relacji jakie zachodzą pomiędzy pracownikami naszej firmy a klientami, ocena klientów, a dokładnie badanie klientów pod kątem ich potrzeb produktowych i potrzeb w zakresie relacji, pomiar jakości komunikacji i skuteczności wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych.

Barometr komunikacji.pl © 2010 Exacto
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

"BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII  "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"