badania w public relations | komunikacja | ocena działań PR | wizerunek | pomiar efektów public relations | pomiar satysfakcji | badanie personelu | badanie klientów | ankiety pracownicze | oceny okresowe | ocena klientów | badanie opinii
Zaufali nam

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna – jeden z najważniejszych elementów kultury organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Podstawa public relations („public relations zaczyna się w domu…”) każdej dużej firmy. Jest to forma dialogu pomiędzy różnymi szczeblami w strukturze organizacyjnej danej organizacji. Występuje pomiędzy pracownikami a zarządem i kierownictwem, a także działami czy oddziałami firmy (w zależności od wielkości firmy). Sprawna komunikacja wewnętrzna jest nierozerwalnie powiązana z procesem przekazywania informacji. Dobry przekaz informacji jest dla każdej firmy najważniejszy, bowiem to od niego zależy, czy działania, decyzje strategiczne są odpowiednio wydawane. Komunikacja wewnętrzna jest możliwa dzięki kanałom komunikacyjnym, takim jak: telefon, poczta elektroniczna, biuletyn wewnętrzny, tablica ogłoszeń, spotkania, komunikatory internetowe, faksy lub systemy komunikacyjne przygotowane specjalnie na potrzeby firm. W zależności od wielkości firmy komunikacja wewnętrzna może przybierać charakter nieformalny (firmy małe, rodzinne) lub charakter formalny (firmy duże o rozbudowanej strukturze organizacyjnej). (MW) - Leksykon Public Relations

 

Komunikacja wewnętrzna powinna być poprzedzona badaniem personelu. Badania z w zakresie komunikacji przy wykorzystaniu barometru komunikacji, realizuje się m.in. według następujących obszarów:

  • badanie relacji,
  • badanie narzędzi komunikacji,
  • badanie jakości pracy i współpracy,
  • badanie systemu przepływu informacji,
  • badanie i oceny okresowe pracowników.

 

Komunikacja zewnętrzna >>>

Barometr komunikacji.pl © 2010 Exacto
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

"BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII  "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"